Tag stilling til blodtransfusion

Du kan komme i en situation, hvor du har blodmangel enten på grund af sygdom eller blødning. Du skal derfor tage stilling til, om du vil acceptere eller afvise at modtage blodtransfusion under dit sygdomsforløb, hvis det bliver nødvendigt.