Meld dig som stamcelledonor

Er du bloddonor, kan du også blive stamcelledonor.