Anæstesiafdeling

Anæstesiafdeling, Aalborg yder anæstesi til et bredt spektrum af operationer foruden overvågning af kritisk syge patienter før og efter operation. Vi varetager alle anæstesifunktionerne på Aalborg Universitetshospital, Syd, Nord, Farsø og Hobro. Vil du vide mere om de enkelte anæstesiafsnit, kan du orientere dig i feltet "For fagfolk".