TILBAGE

Referat fra UKYL-møde d. 25. marts 2014 er nu tilgængeligt på Lægers Uddannelsesforum

10. april 2014
Tirsdag d. 25. marts 2014 blev der afholdt netværksmøde for uddannelseskoordinerende yngre læger på Aalborg Universitetshospital.