Studie belyser sikkerhed ved Midline-katetre

Siden 2017 har en ny type intravenøse katetre været taget i brug på Aalborg UH. Katetrene er billigere og mindre komplicerede at anlægge – men er de også lige så gode? Det har overlæge ved Anæstesi- og Intensivafdelingen, Simon Ladehoff Thomsen undersøgt i et nyt studie.
Simon Ladehoff Thomsen

Det er katetre af typen ”Midline”, som Simon Ladehoff Thomsen har sammenholdt med de såkaldte PICC-line, der har været i brug siden 2007.

- Aalborg Universitetshospital var faktisk nogle af de første, der tog de nye Midline-katetre i brug i Danmark, da de kom på markedet. Katetrene har flere umiddelbare fordele – blandt andet er de billigere, men de er også lettere at håndtere og kræver ikke, at patienten røntgenfotograferes efter anlæggelsen. Men indtil nu har der ikke været videnskabelig evidens for, at de var lige så sikre og effektive, som deres forgængere, forklarer Simon Ladehoff Thomsen.

I 2018 iværksatte han derfor et stort lodtrækningsstudie, der skulle afdække fordele og ulemper ved det nye kateter.

- I studiet indgår 304 patienter, rekrutteret i en periode på knap 4 år, som under deres indlæggelse på Aalborg Universitetshospital har fået lagt et venekateter. Mens halvdelen fik lagt de gamle PICC-line, fik den anden halvdel de nye Midline-katetre. I studiet ville vi blandt andet afprøve en hypotese om, at de nye katetre kunne reducere antallet af blodforgiftninger udgående fra IV-katetrene, fortæller han.

Det kunne studiet dog ikke bekræfte.

- Der viste sig ikke at være nogen forskel på de to katetre, når det kom til antal blodforgiftninger, og overordnet set var der kun ganske få tilfælde. Det skyldes nok, at vi på Aalborg UH har en organisation, som er dygtig til at håndtere disse IV-katetre, så antallet af infektioner er i forvejen meget lavt, siger Simon Ladehoff Thomsen.

Godt at få vished

Da Midline-katetret har vist sig at være lige så godt, når det kommer til antallet af komplikationer, og det samtidig både er billigere i indkøb og mindre tidskrævende at anvende, er Simon Ladehoff Thomsen ikke i tvivl om, man med ro i sjælen kan fortsætte anvendelsen af den nye type.

- Midline er efterhånden meget udbredt, både her på Aalborg UH og på andre hospitaler, og det er derfor godt at få vished om, at de både er sikre og effektive. Samtidig må vi ikke glemme at rose organisationen for at være virkelig dygtig til at håndtere IV-katetre og sikre få infektioner, siger han.

Simon Ladehoff Thomsen fortæller, at Midline-katetrene dog har en lille svaghed, når det kommer til holdbarheden, der har vist sig lidt ringere end de gamle PICC-line.

- Hvis patienterne ligger med katetrene i mere end 14 dage, kunne vi se, at der begyndte at opstå små komplikationer som fx utæthed. Komplikationerne er dog ikke alvorlige, og vores anbefaling er derfor, at det nye kateter anvendes til patienter, som man forventer, skal have kateteret i 14 dage eller kortere, siger han.

Forskergruppens resultater er netop publiceret i det amerikanske JAMA Network Open, og til april tager Simon Ladehoff Thomsen til Prag for at præsentere studiet på den internationale IV-kongres.

Find publikationen om studiet her:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2814994

 

FORFATTER Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen, pfj@rn.dk 

Opdateret