Forskningsudvalg

Lars Lund (formand), Thomas Boserup Halphen, Niels Christian Langkilde, Juan Brignone, Rikke Vormstrup Kristensen, Heidi Holland Søndergaard (referent), patientrepræsentant.