Mere viden om livstruende tilstand ved lymfeknudekræft

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget 2.056.539 kr. til Professor ved Afdeling for Blodsygdomme, Tarec Christoffer El-Galaly til forskningsprojektet "Improving Outcomes of Lymphoma-Associated Hemophagocytosis Syndrome Through a Nationwide, Multidisciplinary Research Program".

Aalborg UH skriver i en nyhed 7. juni 2023:

”I et nationalt projektsamarbejde med hæmatologer fra resten af Danmark vil forskergruppen etablere en database over patienter med den livstruende tilstand Hæmofagocytose (HF), som er udløst af lymfeknudekræft. 

HF er en sjælden, livstruende tilstand udløst af en kraftig immunreaktion fra patientens egne immunceller. Tilstanden kan optræde sekundært til infektion eller kræftsygdomme, herunder især lymfeknudekræft. Lymfeknudekræftudløst HF har den dårligste prognose. 
Der findes kun meget begrænset videnskabelig litteratur om denne tilstand, så læger må i dag tage beslutninger på et spinkelt grundlag. Med databasen vil forskerne gøre det muligt at gennemføre studier, der kan bidrage til bedre opsporing, prognose og behandling; fx at karakterisere risikofaktorer for HF blandt patienter med lymfeknudekræft, så tiden til diagnose og igangsætning af behandling kan forkortes. 

Forskerne ønsker desuden at undersøge, om de kan udarbejde bedre prognostiske modeller, så den enkelte patients forløb kan forudsiges præcist. Det vil give et redskab til tilpasning af behandlingen til den enkelte patient. I studiet undersøges også den biologiske baggrund for, at nogle patienter med lymfeknudekræft rammes af HF, mens andre ikke gør. Det vil kunne bidrage til bedre og mere målrettede behandlinger mod HF.”

Ud over bevillingen til Hæmatologisk Afdeling har ortopædkirurgisk og reumatologisk speciale hver modtaget en millionbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Læs den fulde nyhed om alle tre bevillinger her: Millioner til tre forskningsprojekter (rn.dk)

Opdateret