Tarec Christoffer El-Galaly formand for ny videnskabsetisk komite

25. januar 2022
Professor, overlæge dr. med. ved Hæmatologisk Afdeling, Tarec Christoffer El-Galaly er udpeget som formand for en af de tre nye videnskabsetisk medicinske komiteer.

Forfatter

Peter Friis Jeppesen

Kommunikationskonsulent

Telefon

97 66 62 55

Mail

pfj@rn.dk