TILBAGE

Ny artikel: Vigtigt at lade patienten evaluere sin indlæggelse på intensiv

16. maj 2019

Alle sundhedspersoner bør have viden om intensivpatienters helbredsproblemer efter intensivopholdet.