Forskningsprogram

Forskningsprogrammet udgør en ramme for udviklings- og forskningsprojekter i regi af Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje.
Forskningsprogrammet gennemføres i perioden 2013 – 2018, hvor der iværksættes forskningsmæssige aktiviteter i forhold til udvikling og forbedring af klinisk sygepleje på Aalborg Universitetshospital.
 
Forskningsprogrammet fokuserer på patient- og pårørendeinddragelse og rammesætter generering af viden, der er rettet mod, at patienter opnår optimal pleje og behandling, ligesom patienter og pårørende oplever tryghed og forbedret livskvalitet.

 

Links