Visning
10
Filtrer efter dato
Vis alle dage
Søg i nyheder
  • En forskningsartikel fra Aalborg Universitetshospital er netop kåret som én af de 20 artikler, som i løbet af det sidste er blevet downloadet flest gange fra det internationale tidsskrift om tyktarmssygdomme...
  • Den 6. september afholder Ulrik Schiøler Kesmodel forelæsning i forbindelse med sin tiltrædelse som klinisk professor i gynækologi og obstetrik ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Gynækologisk...
  • Reservelægefonden ved Aalborg Universitetshospital har åbnet for en ny ansøgningsrunde om støtte til dækning af rejseudgifter til ikke-vikaransatte reservelæger i forbindelse med deres dokumenterede...
  • Michael Gaihede er udnævnt til klinisk professor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Øre-, Næse-, Hals-Kirurgisk og Audiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, pr. 1. april. 
  • Med en bevilling på godt 1 mio. kr. støtter Hjerteforeningen et forskningsprojekt omhandlende telemedicinsk rehabilitering til patienter, der har fået indsat en ny hjerteklap via kateter.
  • Har du lyst til at indgå i kvalificerede debatter om videnskabsetik og sundhedsvidenskabelig forskning? Så er der en stilling ledig som medlem af National Videnskabsetisk Komité.
  • To af hospitalets forskere har netop fået tildelt forskningsbevillinger fra henholdsvis Danish Comprehensive Cancer Center og Danish Diabetes Center. 
  • Peter Bjerring er pr. 1. maj tiltrådt som klinisk professor i dermatologi ved Klinisk Institut på AAU og specialeansvarlig overlæge i dermato-venerologi på Aalborg Universitetshospital
  • Fredag den 21. juni forsvarede læge, ph.d. Stine Linding Andersen, Klinisk Biokemisk Afdeling, sin doktorafhandling om forekomsten af kendt og uerkendt thyroideasygdom hos gravide samt risikofaktorer...
  • Aalborg Universitetshospital arbejder på at lancere foredragsrækken "Mød eksperten", hvor borgere kan få et indblik i noget af den spændende sundhedsvidenskabelige forskning, vi bedriver på universitetshospitalet...