TILBAGE

Nye medarbejder i NordSim

03. maj 2019

NordSim har som noget nyt ansat medicinstuderende på deltid, nemlig

Frederikke Vestergaard Nielsen og Theis Mariager, der begge går på 8. semester

Frederikke og Theis skal hjælpe med praktiske opgaver på lige fod med vore andre 3 ungarbejdere. Derudover skal de have grundigere kendskab til specifikke fantomer og simulatorer, så de kan aflaste de faste medarbejdere. Vi forventer, det vil føre til mere fleksible åbningstider for træning i NordSim. 

Vi glæder os til samarbejdet.