Vi arbejder på at styrke samarbejdet mellem hospitalsvæsenet, almen praksis og de nordjyske kommuner. Det tværsektorielle samarbejde skal sikre, at patienter og pårørende oplever en mere sammenhængende indsats på diabetesområdet.  

Sorteret efter dato


 

10. september 2019  |  Tværsektoriel

 

 

En tryg skolegang for børn med diabetes

I SDCN ønsker vi at være med til at skabe en tryg skolegang for børn med diabetes. Derfor har vi indgået et nyt samarbejde med Aalborg - og Mariagerfjord Kommune.
 • Læs mere

  Hvorfor arbejde med diabetesindsatser på skoleområdet?

  I Danmark får i gennemsnit ti danske børn om ugen konstateret type 1 diabetes, og siden 1997 er antallet af nye tilfælde fordoblet. Alle skoler kan derfor forvente at have eller få elever med diabetes, og det stiller krav til skolerne. For loven er klar: Børn med diabetes er skolens ansvar i skoletiden.

  På vegne af SDCN har studerende fra AAU talt med forældre og børn med diabetes i alderen fra 5-12 år. Ligesom nationale undersøgelser, møder mange af de adspurgte forældre i Nordjylland utryghed ved at have et barn med diabetes i skolen. Tilsvarende fylder diabetes meget for børnene i skoledagen, og det kan være vanskeligt blot at være et normalt barn på lige fod med klassekammeraterne.

  For at skabe "En tryg skolegang for børn med diabetes", har SDCN i samarbejde med Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune etableret et fælles projekt, der skal føre til udvikling af nye digitale redskaber, der skal styrke læreres og pædagogers handlekompetencer ift. at have en elev med diabetes.

  Ønsker du at høre mere om projektet, kan du kontakte Pernille Mejer Højholt, projektleder i SDCN, på pmh@rn.dk eller via LinkedIn.

 

10. september 2019  |  Tværsektoriel

 

 

Besøg fra hjemmeplejen

Gitte Kjær Lyn-Knudsen er ansat som kommunal hjemmesygeplejerske, men var i sidste uge i praktik hos SDCN på Aalborg Universitetshospital, hvor hun fulgte vores diabetes- og pumpesygeplejersker, bioanalytikere og fodterapeut.

 • Læs mere

  Hvorfor praktik i SDCN? 

  Gitte er ved at tage en specialuddannelse i borgernær sygepleje og har under sin specialuddannelse også været en tur på neurologisk afsnit, rehabiliteringscenter, i psykiatrien og i almen praksis.

  Som Gitte fortæller, er det som kommunal sygeplejerske meget givende at blive klogere på specialiseret diabetesbehandling på et hospital. I kommunerne kommer der flere og flere borgere til med diabetes, og det er derfor vigtigt, at hun er klædt bedre på til at arbejde med sygdommen.

  ... Og det føler, at hun er nu:

  ✔️ Hun vil gøre det til kutyme at sende borgerens blodsukkerprofil ind til hospitalet, før borgeren skal undersøges.

  ✔️ Hun vil stille flere spørgsmål om borgeren og evt. bede om flere målinger, hvis assistenter spørger, hvor meget insulin de skal give.

  ✔️ Hun vil benytte sig af Diabetes Hotlinen og ikke være tilbageholdende med at ringe til hospitalet med akutte spørgsmål.

  ✔️ Hun vil blive bedre til at indtænke diætister i plejen af borgeren.

  ✔️ Hun vil bruge hjemmeplejens tilknyttede fodterapeuter noget mere og stille flere krav til dem.

   

 

2. juni 2019  |  Tværsektoriel

 

 

Tværsektoriel afprøvning af PRO-værktøj til diabetespatienter

SDCN faciliterede i sidste uge et møde med Brønderslev - og Hjørring Kommune samt Sundhedsdatastyrelsen med henblik på at igangsætte en tværsektoriel afprøvning af det nationale PRO-værktøj til diabetespatienter.

 • Læs mere

  PRO står for Patient Rapporterede Oplysninger og er indsamlet data om patientens fysiske og mentale helbred, symptomer, livskvalitet og dagligdag med sygdommen.

  Konklusionen på mødet, var at PRO-værktøjet sandsynligt ville være værdiskabende i de kommunale rehabiliteringsforløb, og man er blevet enige om at igangsætte en afprøvning i oktober og november 2019.

  Næste skridt er nu at involvere almen praksis i samarbejdet.

  På Aalborg Universitetshospital starter man med at anvende PRO-værktøjet på Endokrinologisk Afdeling i løbet af juni.

 


 

 

8. marts 2019  |  Tværsektoriel

 

 

Samarbejde om den sårbare patient

I dag tog vi det første spæde skridt i det tværsektorielle samarbejde mellem Rebild Kommune og Steno Diabetes Center Nordjylland.
 • Læs mere

  Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Det er dog også en anden vigtig nøgledag i Steno Diabetes Center Nordjylland.

  I dag tog vi det første spæde skridt i det tværsektorielle samarbejde mellem Rebild Kommune og Steno Diabetes Center Nordjylland.

  Ønsket med det nye samarbejde er etablering af en Telemedicinsk løsning til gavn for den sårbare patient med fokus på "Lige Sundhed for Alle".

  Pernille Mejer Højholt fra SDCN tog et fællesbillede efter mødet med afsnitsleder Hanne Ravn Larsen og de fire repræsentanter fra Rebild Kommunes Sygepleje:

  - Hanne Engelbrecht Bjerring Eriksen, Mia Kristine Adamsen, Elisabeth Wittrup og Christina Møller Eriksen.

 

3. marts 2019  |  Tværsektoriel

 

 

Nyt telemedicinsk samarbejde

Diabetes Fod Center på Aalborg Universitetshospital er nu klar til at starte et telemedicinsk samarbejde op med de nordjyske kommuner. I mandags inviterede vi en række kommunale sårsygeplejersker ind til en dialog for at skabe rammerne for et nyt tværsektoriel samarbejde om patienter med diabetiske fodsår. 
 • Læs mere

  Arbejder du som sundhedsmedarbejder i Region Nordjylland og ønsker du at høre mere om mulighederne for telemedicinsk sårvurdering, så tag kontakt til sårsygeplejerske Lise Hammershøj på lise.hammershoej@rn.dk. 

 

10. september 2019  |  Tværsektoriel

 

 

Samarbejde om en ny prædikationsmodel

SDCN og Aalborg Universitet har indgået et samarbejde om at udvikle værktøjer til prædiktion og evaluering af indsatser målrettet borgere med diabetes på individ niveau. Der ønskes et tæt samarbejde med alle 11 nordjyske kommuner. 

 • Læs mere

  Det er svært at spå om fremtiden – men vi prøver alligevel.

  Med afsæt i visionen om øget livskvalitet for borgere med diabetes, samt sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren på tværs af sektorer, har Steno Diabetes Center Nordjylland og Aalborg Universitet indgået et samarbejde om udvikling af værktøjer til prædiktion og evaluering af indsatser målrettet borgere med diabetes på individ niveau.

  Projektet gennemføres af Post Doc Flemming Witt Udsen.

  Samarbejdet tager afsæt i et tæt tværsektorielt samarbejde, om ikke blot at skabe sammenhængende patientforløb, men også forløb sammensat af initiativer, hvor der er en dokumenteret prædiktiv sundhedsøkonomisk effekt. Det giver både hospital og kommuner mulighed for at arbejde mere målrettet i forhold til den enkelte patient.

  Rebild kommune og Aalborg kommune har allerede i projektforberedelsen givet tilsagt til samarbejdet og spillet en aktiv rolle i beskrivelsen af samarbejdet med kommunerne. Målet er et tæt samarbejde med alle 11 nordjyske kommuner og vi glæder os til at inviterer dem til ind i samarbejde.

 

 


 

Find flere nyheder 

 

 

Følg os på LinkedIn


 

Følg SDCN på LinkedIn og hold dig opdateret om behandling, klinisk forskning, digitale indsatser, kurser og temamøder i Region Nordjylland samt andre aktiviteter fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Gå til LinkedIn


      Find os på www.sdcn.dk