Følg med i vores mission om at blive et kraftcenter både regionalt, nationalt og internationalt i udvikling, test og implementering af digitale løsninger på diabetesområdet.

Sorteret efter dato 


 

 

24. oktober 2019  |  Digital Sundhed

 


Hvordan transformerer vi diabetesområdet digitalt?

Alle Steno Diabetes Centrene mødtes mandag og tirsdag til årets Steno Symposium i Kolding, hvor fokus var på digital transformation af diabetesområdet. 
 • Læs mere

  Til symposiet kom der indspark fra USA og England om diabetesteknologi og digitalisering, og indspark fra hverdagen, hvor en pårørende fortalte om en insulinpumpes indflydelse på deres liv, herunder de udfordringer den skaber. 

  Om tirsdagen var der markedsdag, hvor hvert Steno Diabetes Center havde en stand, som man kunne besøge. På SDCN's stand stod projektledere Pernille Mejer Højholt og Ulrik Appel samt sygeplejersker Lise Mellergaard Nørgaard og Jane Nielsen. De fremviste vores nye touchbord, som bruges i opstartsforløb, og fortalte om vores erfaringer med videokonsultationer, PRO og opbyggelse af en diabetesdatabase og et virtuelt univers til børn og unge.

  Konklusionen på årets symposium var ikke blot at der findes mange spændende digitale muligheder, der kan og vil optimere diabetesbehandling. Konklusionen var også, at der er utroligt meget POTENTIALE i at finde løsninger på tværs af Steno Centrene, lære af hinanden og dermed løfte diabetesbehandling i FÆLLES FLOK.

 

 

17. september 2019  |  Digital Sundhed

 


Det interaktive bord

At lære at mestre sin sygdom er vigtigt. Derfor tester vi i Steno Diabetes Center Nordjylland et interaktivt bord som nyt dialogværktøj for sygeplejersker.
 • Læs mere

  Det interaktive kan anvendes/tænkes ind i mange steder i både Endokrinologisk Dagafsnit (DA) & i Ambulatoriet til at understøtte de forskellige sygepleje-vejledningerne, som ligger her. 

  I første omgang testes det interaktive bord i ambulante opstartsforløb SDCN for patienter med nyopdaget type 1 diabetes.

  Sygeplejersken er her den gennemgående person & også den, som patienten møder for første gang, når de har deres første fremmøde i DA. 

  Sygeplejersken gennemgår: Hvad er diabetes? Hun oplærer patienten i at tage insulin med rette injektionsteknik samt udregner insulin-dosis. 

  Til denne undervisning/vejledning vil det interaktive bord blive anvendt til visuelt at vise, hvad der sker rent anatomisk/fysiologisk i kroppen, når man har en kronisk sygdom som diabetes. 

  Desuden gennemgås emner omkring blodsukker, hyper- samt hypoglykæmi, motion, alkohol, fest, sygdom, det at leve med en kronisk sygdom, psykisk påvirkning m.m. i fht. diabetes. 

  Her vil bl.a. Diabetesforeningens materiale/Videnscenter for diabetes m.m. kunne vises på det interaktive bord. 

  Disse patienter lærer hurtigt at tælle kulhydrater & bruge ”My Sugr” App. som man også vil kunne vise via det interaktive bord. 

   

   


  Hør mere om det interaktive bord, kontakt projektleder Ulrik Appel på u.appel@rn.dk.

 

10. august 2019  |  Digital Sundhed

 


Skal dit næste besøg være et videobesøg?

Som diabetespatient i Region Nordjylland har man mulighed at tale med sin diabetesbehandler over video. Få en hurtig og visuel gennemgang af tilbuddet.
 • Læs mere

  Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder målrettet med at omlægge relevante fysiske kontroller til video i det omfang, at det giver værdi for patienten. Som et led i denne indsats er det nu muligt for patienter at have videokonsultation med en behandler uafhængig af lokation.

  Videokonsultation anvendes som et alternativ til fremmøde ved konsultationer, hvor der ikke er behov for en fysisk undersøgelse. Dog skal patienterne altid visiteres til videokonsultation af deres behandler.

  Ifølge projektleder Pernille Mejer Højholt er tilbagemeldingerne fra patienterne positive. ”Flere er glade for, at de sparer timer på landevejen, men vi oplever også efterspørgsel fra patienter, som arbejder og bor tæt på ambulatoriet i Aalborg. Med videokonsultation kan de kalde op fra arbejdspladsen og behøver ikke at tage fri’’. 


  Læs folder om videobesøg

   

 


 

Find flere nyheder 

 

 

Følg SDCN på LinkedIn

 

Følg os på LinkedIn og bliv opdateret med de seneste nyheder, videoer, kurser og forskningsprojekter fra SDCN.  

Gå til LinkedIn

 

 

 

Følg os på LinkedIn


 

Følg SDCN på LinkedIn og hold dig opdateret om behandling, klinisk forskning, digitale indsatser, kurser og temamøder i Region Nordjylland samt andre aktiviteter fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Gå til LinkedIn


      Find os på www.sdcn.dk