Nyt om diabetesbehandling

 

Få nyheder om nye og igangværende supplerende behandlingstilbud, heriblandt opstartsforløb, screeningstilbud samt særlige tilbud til børn og unge og patienter med komorbiditer.

 

Nyt fra Digital Sundhed og Diabetes

 

Følg med i vores mission om at blive et kraftcenter både regionalt, nationalt og internationalt i udvikling, test og implementering af digitale løsninger på diabetesområdet.

 

Forskningsnyt

 

Følg med i klinisk forskning i SDCN, der er patientcentret og som fortrinsvis adressere senfølgere af diabetes, der er med til at forkorte livet eller medføre nedsat livskvalitet.


 

Kompetenceudvikling

 

Følg med i kurser og temamøder til patienter, pårørende og sundhedsprofesionelle. Få overblik over nye arrangementer og reportager fra tidligere arrangementer. 

 

Tværsektorielt samarbejde

 

Følg med i tværsektorielle samarbejder mellem hospitalsvæsenet, almen praksis og de nordjyske kommuner, der skal sikre en mere sammenhængende indsats på diabetesområdet.  

 

Nyt fra Brugerrådet

 

Følg med i SDCN's Brugerråds mission om at skabe de bedste rammer for diabetespatienter og pårørende og styrke diabetesbehandling i Region Nordjylland via egne erfaringer.


 

SDCN Indefra

 

Kom bag kulisserne hos SDCN. Følg vores byggeri af det nye center. Mød medarbejdere og følg tæt med fra det organisatoriske maskinrum i vores mission om at styrke diabetesområdet i Nordjylland.

 

Videokanal

 

Få et overblik over alle udgivne videoer i SDCN, der giver dig fortællinger om alt fra diabetesbehandling til digitale indsatser i SDCN. Så tænd lyden og læn dig godt tilbage. 

 

 

 

Følg os på LinkedIn


 

Følg SDCN på LinkedIn og hold dig opdateret om behandling, klinisk forskning, digitale indsatser, kurser og temamøder i Region Nordjylland samt andre aktiviteter fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Gå til LinkedIn


      Find os på www.sdcn.dk