Seminar med fokus på forskningsudvikling

Torsdag blev det årlige fælles forskningsseminar mellem Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet afholdt.
Forskningsseminar 2024

Temaet var denne gang "forskningsudvikling" - om udfordringer og muligheder for den kliniske forskning i en tid, hvor knaphed på økonomi og arbejdskraft præger billedet, og hvor forskningens rolle som forudsætning for bedre patientbehandling, -pleje og diagnostik udfordres fra flere sider.

I løbet af dagen gav oplæg fra både etablerede og mindre etablerede forskningsmiljøer perspektiver på, hvordan der på forskellig vis arbejdes lokalt med at styrke forskningsvækstlaget og opbygge forskningskapacitet.

- Det var en meget inspirerende dag med gode oplæg, som vidnede om, at der er på hospitalet er mange stærke miljøer under etablering, som bringer nye kompetencer og muligheder på bordet for at udvikle de kliniske funktioner og forskningen på Aalborg UH. De bragte friske pust og viden ind i seminaret og gav anledning til gode debatter, siger forskningschef Egon Toft.

Han påpeger, at forskningsseminaret også var en lejlighed for forskerne til at mødes på tværs af specialer og drøfte erfaringer og mulige nye samarbejder.

- Det var meget positivt at opleve, hvordan der i pauserne var en utrolig dynamik. Der var i det hele taget en god stemning og en optimisme omkring forskningen, trods den trange økonomi i sundhedsvæsenet, siger han.

På programmet var også et oplæg ved kommunikationsrådgiver og forfatter Charlotte Strøm, der selv er uddannet læge. Hun satte fokus på vigtigheden af at gøre forskningen synlig for det omgivende samfund, gennem formidling i for eksempel dagspressen.

- Det var et virkelig konstruktivt og engageret foredrag med relevante vink og råd til, hvordan vi kan forbedre os. Der er ingen tvivl om, at vi som forskere har en vigtig opgave i forhold til at skabe forståelse for koblingen mellem forskning, uddannelse af dygtige medarbejdere og udvikling af nye behandlinger og diagnostiske metoder, siger Egon Toft.

Forskningsseminaret blev afholdt i Aalborg Universitets "Innovate"-bygning med deltagelse af forskningsledere fra langt de fleste af hospitalets specialer og forskningsenheder.

Forskningsseminar 2024

Opdateret