Støtte fra Speciallæge Heinrich Kopps Legat og Svend Andersen Fonden

Projekt støttet med 50.000 kr. fra Speciallæge Heinrich Kopps Legat og 150.000 kr. fra Svend Andersen Fonden

Projektets titel er Reproductive patterns and childbirth rates in young adult acute leukemia survivors. A Danish population-based study, hvor formålet er at undersøge fertiliteten hos patienter, der har afsluttet behandling for akut leukæmi i Danmark sammenlignet med den øvrige danske befolkning. 

Beløbet fra Speciallæge Heinrich Kopps Legat skal bruges til biostatistisk hjælp og udgifter i forbindelse med arbejdet med data på projektmappe i Klinisk Kræftforskningscenters server hos Danmarks Statistik. 

Projektet, der udgår fra Hæmatologisk Afdeling, er ligeledes støttet med 150.000 kr. i form af et Scholarship-stipendium fra Svend Andersen Fonden til forskningsårsstuderende, stud. med. Nanna Nørtoft Nielsen.

Læge og ph.d.-studerende Daniel Tuyet Kristensen er medvejleder på projektet. Professor, overlæge, ph.d. Marianne Tang Severinsen hovedvejleder. 

 

Opdateret