Forskning i SDCN er patientcentreret og vil fortrinsvis adressere senfølgere af diabetes, der er med til at forkorte livet eller medføre nedsat livskvalitet. Det gælder forskning i diabetisk nerveskader, knogler, karsygdom og diabetes hos børn og unge.

Sorteret efter dato


 

10. oktober 2019  |  Forskningsnyt

 

 

Ny algoritme kan få betydning for nattesøvn 

Morten Hasselstrøm Jensen fra Steno Diabetes Center Nordjylland har i et klinisk forskningsforsøg udviklet en algoritme, der måske i fremtiden kan få betydning for nattesøvnen hos mennesker med diabetes.

 

 • Læs mere

  Morten Hasselstrøm Jensen præsenterede på ADA Konferencen i Madrid ny forskning i form af en algoritme, der måske i fremtiden kan få betydning for nattesøvnen hos mennesker med diabetes.

  Algoritmen er udviklet i et klinisk forsøg med 472 patienter. Som det kliniske forsøg viste fik patienterne lavt blodsukker i ni procent af alle nætterne. Det var imidlertid muligt ved sengetid at forudsige de lave blodsukre med en sensitivitet på 70 procent og en specificitet på 80 procent. Algoritmen viste derfor stor forudseenhed.

  At udvikle lavt blodsukker under nattesøvnen, kan i værste fald have dødelig udfald, men er under alle omstændigheder belastende for både patienter og pårørende. Der findes i dag apparater, der alarmerer den sovende patient, hvis blodsukkeret begynder at falde.

  Desværre har apparaterne vist sig ofte ikke at være særligt præcise. Det betyder, at patienter unødigt forstyrres i deres søvn, men også at nogen helt stopper med at reagere på alarmen.

  Som Morten Hasselstrøm Jensen viser, er der store muligheder for at nytænke den gældende praksis ved at bruge algoritmer og big data.

   


  Læs mere hos Danish Diabetes Academy:
  https://www.danishdiabetesacademy.dk/news/new-algorithm-warns-about-low-blood-sugar-during-night


   

 

20. september 2019  |  Forskningsnyt

 

 

Færre amputationer blandt diabetespatienter

Professor Niels Ejskjær var sammen med kollegaer fra SDCN taget til Barcelona for at præsentere glædeligt nyt til det årlige EASD-(European Association for the Study of Diabetes)-møde.
 • Læs mere

  Dagens Medicin fangende professor Niels Ejskjær fra SDCN til det årlige EASD-møde. Niels er til EASD for at præsentere en undersøgelse foretaget af læge og ph.d.-studerende Johan Røikjer fra SDCN.

  Som Niels fortæller til Dagens Medicin viser Johan Røikjer en glædelig tendens i sin undersøgelse, hvor stadig færre diabetespatienter får foretaget en amputation. Tilsvarende er operationen i dag ved amputation mindre omfattende end tidligere, hvilket gavner amputerede diabetespatienter.

  På EASD har Niels desuden selskab af Mette Braad (uddannelseskoordinator), Charlotte Albeck (stabschef), Hanne Ravn Larsen, (afsnitsleder), Tina Heide (digitaliseringsansvarlig) og Poul Erik Ormstrup Jakobsen (centerdirektør).

  De har alle taget turen fra Aalborg til Barcelona for at opbygge nye netværk uden for Danmark og opspore ny forskning og nye metoder og teknologier på diabetesområdet, så de kan bevare fingeren på pulsen ift. behandling og forebyggelse af senkomplikationer.


  Gå til artikel: https://dagensmedicin.dk/faerre-diabetespatienter-har-behov-for-amputation/

 

16. september 2019  |  Forskningsnyt

 

 

FIDELIO: Hvordan påvirker diabetes knoglerne?

SDCN's forskningsenhed er sammen med en række europæiske partnere blevet tildelt et tilskud på € 3,8 mio. fra HORIZON 2020's Marie Skłodowska-Curie Actions til at udvikle EU-projektet FIDELIO..
 • Læs mere

  Hvad er FIDELIO?

  FIDELIO er et nyt ITN (Innovative Training Network), hvor ph.d.-studerende skal undersøge forbindelserne mellem diabetes og knoglerne ved at samle viden og data på tværs af de europæiske partnere.

  Ligesom diabetes kan have negative virkninger på kroppens organsystemer, fx øjne, fødder og hjerte, påvirker diabetes også knoglerne – og hos patienter er der observeret en øget risiko for knoglebrud og nedsat opheling af brud.

  Men hvordan præcist beskadiger type 1 og type 2 diabetes skelettet? Hvilken rolle spiller inflammatoriske processer? Hvordan kan brud forhindres? Dette er nogle af de spørgsmål, som forskning i FIDELIO vil sigte mod at besvare.

  Som Peter Vestergaard, forskningsansvarlig i SDCN, fortæller, er FIDELIO et unikt og innovativt netværk, som han glæder sig til at være en del af:

  "Det giver os adgang til at netværke med nogle af de førende på området og giver os adgang til cutting edge teknologi og viden. Dette vil gavne os som forskningsenhed, og vil ikke mindst have store implikationer for at kunne forstå knoglernes mekanismer hos diabetespatienter".

   

 


 

 

8. april 2019  |  Forskningsnyt

 

 

Nyt tværatlantisk samarbejde

Seniorforsker Morten Hasselstrøm Jensen fra Steno Diabetes Center Nordjylland og professor Ole Hejlesen fra Aalborg Universitet er taget til Californien for at etablere et nyt samarbejde med University of Stanford og University of Washington med fokus på Digital Sundhed og Diabetes.
 • Læs mere

  Det amerikanske samarbejde sikrer, at vi i SDCN kan opbygge nye netværk og internationale samarbejdsflader på forskningsområdet, hvilket vi kan bruge herhjemme til at styrke og udbygge diabetesforskningen i Region Nordjylland.

  I SDCN har vi stor opmærksomhed på digital sundhed og innovation på diabetesområdet, og det nye samarbejde understøtter vores ambition om at blive et kraftcenter i test og implementering af digitale sundhedsløsninger – regionalt, nationalt og internationalt.

 

5. maj 2019  |  Forskningsnyt

 


20 millioner bevilliget til nordjysk forskning i diabetes

Vi er både stolte, glade og meget taknemmelige for, at vi i dag er blevet bevilliget godt 20 millioner til forskning i diabetes fra Steno Collaborative Grants Novo Nordisk Foundation / Novo Nordisk Fonden
 • Læs mere

  De 2 bevillinger går til henholdsvis professor Asbjørn Mohr Drewes, som skal forske i diabetisk neuropati (nerveskader) med særlig fokus på nerveskader i mave-tarmkanalen, der kan forårsage nedsat tømning af mavesæk og tarm.

  Den anden bevilling gives til professor Peter Vestergaard, der skal undersøge sammenhængen mellem diabetes og knoglesygdom (patienter med sukkersyge har mere skøre knogler end raske. Formentligt fordi sukkeret karamelliserer det kollagen, der holder sammen på knoglerne. Ligesom armeringsjern holder sammen på cementen i beton.

  Vi ser frem til løbende at dele resultaterne, og ligeledes et stort tillykke til alle de andre modtagere af Steno Grants.


  Læs pressemeddelelse

 

3. marts 2019  |  Forskningsnyt

 

 

Samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Maastricht Universitet

Den 22./23. november afholdt Steno Diabetes Center Nordjylland en international konference med samarbejdspartnere fra Holland.
 • Læs mere

  Samarbejdet er døbt Maasborg, da deltagerne kommer fra Aalborg og Universitetet i Maastricht.

  Som led i samarbejdet indgår forskning i fodsår hos patienter med diabetes, diabetisk neuropati (nerveskader) samt den svækkelse af knoglerne, som diabetes også kan medføre.

  Professor Niels Ejskjær udtaler:

  "Det er et yderst vigtigt internationalt samarbejde, som netop er etableret mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Maastricht Universitet. Begge centre har stærke interesser i og er førende indenfor forskning i nerveskader, fodsår, diabetes betydning for knogler og digital sundhed. Det er derfor vores klare forventning, at vores målrettede indsats i betragtelig grad vil styrke forståelsen af disse sygdomme og føre til bedre diagnostik og behandling for vores patienter"

 


 

 

7. December 2019  |  Forskningsnyt

 

 

SDCN tilknytter Asbjørn Mohr Drewes

Steno Diabetes Center Nordjylland har netop indgået en aftale med den anerkendte professor Asbjørn Mohr Drewes, Aalborg Universitetshospital.
 • Læs mere

  Asbjørn Mohr Drewes tilknyttes inden for det strategiske forskningsområde diabetisk neuropati (nerveskader), med særlig fokus på nerveskader i mave-tarmkanalen, der kan forårsage nedsat tømning af mavesæk og tarm.

  Peter Vestergaard, forskningsansvarlig og professor ved SDCN uddyber:

  ”Vi ser meget frem til samarbejdet, som starter den 1/11 2018 og indtil videre løber frem til 31/12 2019. Det er et prioritet område, der kan betyde forbedret behandling for de patienter, der generes af eksempelvis nedsat tømningshastighed af mavesækken med kvalme og opkastning som konsekvens af dette”.

  Asbjørn Mohr Drewes udtrykker om samarbejdet med SDCN:

  ”Jeg ser frem til samarbejdet, som kan styrke vores langvarige arbejde indenfor diabetiske komplikationer i mavetarmkanalen og nervesystemet. Synergien mellem forskere og patienter tilknyttet Steno Diabetes Center Nordjylland, og vores forskere og metoder vil give mulighed for at gennemføre nye tværfaglige projekter, der kan give vigtig ny viden og forbedrede metoder til behandling".

 

14. november 2019  |  Forskningsnyt

 

 

Mød Nicklas Højgaard Rasmussen

Nicklas forsker i diabetes, faldrater og brud på knoglerne.
 • Læs mere

  Nicklas er netop startet i en 3 årig Ph.d. stilling hos Steno Diabetes Center Nordjylland, i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Department of Clinical Pharmacy and Toxicology, Leiden University Medical Center University, Holland.

  Nicklas fortæller følgende om sit projekt:

  ”Fra studier ved vi, at både mennesker med type 1-diabetes og type 2-diabetes får flere frakturer end raske. Årsagerne er forskellige og det drejer sig bl.a. om en ændring i knoglestruktur, kropssammensætning samt en hyppigere faldtendens. Især fald hos diabetikere ved vi ikke så meget om , og det vil vi gerne undersøge nærmere".

  Det er denne sammenhæng, der er udgangspunkt for forskningsprojektet, hvor Nicklas i tæt samarbejde med sine samarbejdspartnere undersøger, hvordan der er en sammenhæng mellem diabetes, faldrate og typen af brud.

  "Med det klare håb og den klare forventning, at vi finder sammenhænge og svar vi kan bruge til at sætte tidligere ind og forebygge fald og frakturer hos mennesker med diabetes, på tværs af alder og køn", fortæller Nicklas. 

Find flere nyheder 

 

 

Følg SDCN på LinkedIn

 

Følg os på LinkedIn og bliv opdateret med de seneste nyheder, videoer, kurser og forskningsprojekter fra SDCN.  

Gå til LinkedIn

 

 

 

Følg os på LinkedIn


 

Følg SDCN på LinkedIn og hold dig opdateret om behandling, klinisk forskning, digitale indsatser, kurser og temamøder i Region Nordjylland samt andre aktiviteter fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Gå til LinkedIn


      Find os på www.sdcn.dk