Steno Diabetes Center Nordjylland

 

 1. Baggrund for SDCN

 

SDCN er sat i verden som Region Nordjyllands nye kraft- og videnscenter for diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer. Målet er at løfte kvaliteten i diabetesindsatsen, at bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i Region Nordjylland og forebygge og minimere udviklingen af senkomplikationer hos personer, som allerede har diabetes.

SDCN er etableret i 2018 på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 795 mio. kr, der i de næste 10 år vil finansiere omkostninger, der dækker supplerende behandlingstilbud til patienter, klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling samt opførelsen og indretning af den nye bygning for SDCN, der tages i brug i 2022.

SDCN er en del af et nationalt netværk af fem danske Steno Diabetes Centre, der arbejder på at styrke diabetesindsatserne i hver deres region.

 

 

 

 2. SDCN har fem kerneaktiviteter

 


Behandling og forebyggelse af senkomplikationer

Styrke diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer for patienter i regionen ved at udvikle og implementere evidensbaserede - og patientcentrerede behandlingstilbud.

 

Klinisk forskning

Udvikle et førende miljø for klinisk diabetesforskning inden for bl.a. diabetisk nervebetændelse, diabetes og knogler, diabetisk karsygdom og diabetes hos børn og unge samt fokus på tværfagligt forskningssamarbejde.

Digital Sundhed & Diabetes

Være førende inden for digital sundhed og diabetes og en dynamo for udvikling, afprøvning og anvendelse af digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet.

 

Kompetenceudvikling

Styrke patienters og pårørendes egenmestring af diabetes og være drivkraft bag forbedret uddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

 

Tværsektorielt samarbejde

Styrke behandling og forebyggelse af diabetes og senkomplikationer i tæt samarbejde med kommunerne og praksissektoren.

 

 

 

 3. Regionens kraft- og videnscenter

 

SDCN er organisatorisk forankret på Aalborg Universitetshospital med matrikler i Aalborg, Farsø og Thisted. SDCN samarbejder også tæt med Regionshospital Nordjylland for at sikre at udviklingstiltag og et kvalitetsløft i diabetesindsatsen udbredes til hele Region Nordjylland. 

Regionshospital Nordjylland har status som Steno Partner. Det betyder, at Regionshospitalet modtager en årlig driftsbevilling fra SDCN til forsknings- og udviklingsprojekter samt til at implementere konkrete aktiviteter, der udvikles af SDCN.

Med etableringen af SDCN opretholdes Region Nordjyllands decentrale behandlingsstruktur på diabetesområdet. Patienter vil således fortsætte deres normale behandling i deres eget lokale diabetesambulatorium, hvad enten de hører til i Aalborg, Farsø, Thisted eller Hjørring. Patienter vil dog kunne møde nye supplerende tilbud om behandling og forebyggelse fra SDCN, der enten udbydes regionalt eller lokalt i eget ambulatorium.