Følg os på LinkedIn


 

Følg SDCN på LinkedIn og hold dig opdateret om behandling, klinisk forskning, digitale indsatser, kurser og temamøder i Region Nordjylland samt andre aktiviteter fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Gå til LinkedIn


      Find os på www.sdcn.dk

 

Hvem består Brugerrådet af? 

Brugerrådet består af 12 patienter og/eller pårørende i alderen 18 år og opefter, hvoraf minimum otte er patienter.

Der er sikret en bred sammensætning i forhold til køn og alder, uddannelse, diagnose (type-1 og type-2 diabetes), behandling og grad af komplikationer.

Derudover består brugerrådet af én læge, én sygeplejerske og én lederrepræsentant fra SDCN tillige med et stabsmedlem. Ligeledes deltager en repræsentant fra Diabetesforeningen i brugerrådet.

De sundhedsprofessionelles rolle er at være åbne og lyttende overfor patienters og pårørendes input og spørge uddybende ind til disse, så det bliver muligt at omsætte ønsker og behov til konkret handling i klinisk praksis.

Til hvert møde deltager uddannelseskoordinator som mødeleder og en sygeplejerske fra SDCN som referent .

 
 

Sådan bringes brugerrådets arbejde i spil 

Efter hvert brugerråd mødes uddannelseskoordinatoren med centerledelsen. Her drøftes det, hvordan der kan følges op på beslutninger/tilbagemeldinger fra brugerrådet.

Ikke alle punkter kræver nødvendigvis en opfølgning men vil i stedet være patientperspektiver, der inddrages i forskellige sammenhænge og indsatser i SDCN.

 

For mere information 


Signe Guldhammer Lystbæk
Uddannelseskonsulent
Tlf. 2323 0484
E-mail s.lystbaek@rn.dk