Klinisk Etisk Komite

Komiteen har blandt andet til formål at give rum for hospitalets ansatte til etisk analyse af klinisk praksis.

Har du lyst til at komme i dialog med komitemedlemmerne, er du velkommen til at kontakte: 

Formand og funktionsleder Dorte E M Holdgaard, demh@rn.dk
Næstformand og hospitalspræst Karen Søe Pedersen, kspe@km.dk

Medlemmer

  • Filosof Patrik Kjærsdam Telléus
  • Sygeplejeske Jette Kristine Christiansen
  • Sygeplejerske og underviser Rie Brogaard Aeppli
  • Læge Malene Lundsgaard 
  • Hospitalfysiker Lars Jødal 
  • Bioanalytiker Sarah Andersen
  • Socialformidler/socialrådgiver Anne Marie Buus Nielsen
  • Overlæge: Grzegorz Jaroslaw Pacyk 
  • Anæstesisygeplejerske: Bente Grum Madsen
  • Filosofisk projektmedarbejder: Charlotte Torp Nielsen