Særlige funktioner

I Reumatologisk Ambulatorium har vi en række særlige funktionsområder.