Særlige funktioner

I Sengeafsnit O4 har vi en særlig funktion i form af vores dagafsnit.