Rådgivning og bestilling af prøver

Find nyttige links til Region Nordjyllands laboratorievejledning, anvisninger om prøverekvirering og prøvetagning, anvisninger om forsendelse af prøver mm.

Læs mere om rådgivning og bestilling af prøver

Vi vil gerne høre din mening

Hvordan oplever du vores service? Kan vi forbedre kvaliteten, eller måden vi kommunikerer på? Din mening er meget værdifuld for os og kan komme andre til gode. Så har du kommentarer eller gode råd, så send os endelig en mail.


INFORMATION TIL PATIENTER:

Svar på laboratorieprøver

Prøvesvar sendes automatisk til praktiserende læge. Har du som patient spørgsmål til prøverne, skal du derfor tage kontakt til lægen, der har bestilt prøven for dig.

Klinisk Mikrobiologisk afdeling følger Region Nordjyllands regler for beskyttelse af dine personlige data, se Regionens hjemmeside.

  • Afdelingen yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsbehandling, og hygiejne inden for sygehussektoren og den primære sundhedstjeneste...
  • Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til fagfolk udenfor hospitalet - fx til praktiserende læger, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv.  Her findes også informationer til de...