Værd at vide om Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi

Værd at vide om Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi

  • Mobiltelefon

    Du må gerne bruge din mobiltelefon, når bare du viser hensyn. Spørg altid personalet, før du fotograferer eller filmer dem.

    Vi har tydelige skilte i de områder, hvor du skal slukke din mobil.

    Trådløst internet

    Vi tilbyder internetadgang, mens du er her. Netværket hedder "RNguest". Du kan logge på fra din computer, tablet eller telefon ved hjælp af NemID eller ved at modtage en log-in-kode på SMS.

    Du må dog ikke forvente, at personalet har mulighed for at hjælpe dig med opkoblingen.

    Du skal selvfølgelig bruge netværket med omtanke og vide, at du kan holdes personligt ansvarlig, hvis du misbruger tjenesten til ulovlige formål.

    Rygning

    Hospitalet er røgfrit, men du må ryge på de afmærkede udendørs områder.

    Værdier

    Pas godt på dine værdigenstande og ejendele såsom briller, høreapparat m.v., mens du er på hospitalet.

    Lad smykker og større pengebeløb blive hjemme.

    Hospitalet har som udgangspunkt ikke erstatningspligt, hvis du mister ejendele under dit ophold.
  • Offentlig transport

    Der kører offentlig transport til og fra hospitalet. Der er stoppesteder tæt på hospitalets hovedindgange.

    Se afgangs- og ankomsttider i Rejseplanen

    Se stoppesteder ved hospitalet

    Parkering

    Kom i god tid, hvis du er i bil. Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads på hospitalets område, så sæt tid af til parkering.

    Patienter med gentagen eller langvarig behandling på Aalborg Universitetshospital Syd
    Som patient med gentagen eller langvarig behandling kan du parkere på grusparkeringen syd for indkørslen til P-huset, hvor der er et særligt afmærket område.

    Har du et særligt P-bevis i forruden, er det muligt at parkere der uden hensyn til tidsbegrænsningen. Du får P-beviset på den behandlende afdeling.

    Patientbefordring og -godtgørelse

    Hovedreglen er, at du selv sørger for og betaler din befordring (kørsel). Du kan dog have mulighed for at blive bevilget en patientbefordring eller få udbetalt befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder reglerne herfor. Læs mere om reglerne på https://rn.dk/patientbefordring.

    Ønsker du at ansøge om befordringsgodtgørelse, skal du gøre det på hospitalsafdelingen i forbindelse med dit besøg.

    Har du været til undersøgelse eller behandling på et offentligt eller privat hospital, som ikke er en del af Region Nordjyllands behandlingstilbud, skal du selv stå for og betale din befordring. Hvis du ønsker at ansøge om befordringsgodtgørelse i den forbindelse, skal du sende din ansøgning til Kontoret for Patientbefordring via sikker mail på borger.dk (login med NemID).

    Kontoret for Patientbefordring kan vejlede dig, om du er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse.

    Kontoret for Patientbefordring
    Region Nordjylland
    97 64 80 30
    Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
    eller patientbefordring@rn.dk

  • Kiosk og køb af mad

    Café i Medicinerhuset

    Du og dine pårørende kan købe mad, drikke og andre fornødenheder i Caféen i Medicinerhuset.

    Åbningstid:
    Hverdage kl. 7.30-19.00.
    Kl. 11.30-13.30 og kl. 17.00-18.30 er der mulighed for at købe varm mad 

    Weekend og helligdage kl. 9.00-14.30.
    Kl. 11.30-13.30 er der mulighed for at købe varm mad.

    Kiosk i forhallen

    Du og dine pårørende kan købe mad, snacks, slik, læsestof og andre fornødenheder i kiosken.

    Åbningstid:
    Hverdage kl. 8.00-20.00
    Weekend og helligdage kl. 10.30-17.00

    Automater

    Automater med sund mad, snacks, kolde og varme drikke m.m. finder du i forhallen og ved skadestuen.

    Menuplan

    Hospitalet tilbyder en næringsrig og varieret kost til vores patienter. Maden er tilberedt ud fra årstidens friske råvarer. Det er vores mål, at maden skal vække appetitten og være en del af den behandling, som hjælper dig som patient til hurtigere at blive rask.

    Hvis du har behov for en særlig diæt, eller er du allergisk over for noget, skal du blot huske at give personalet besked.

      Uge    Uge    Uge     Uge    
     Menuplan 1    26 29 32 35
    Menuplan 2  27 30 33 36
    Menuplan 3  28 31 34 37

    Mad og drikke

    Du får ikke tilbudt forplejning. Tag selv mad og drikkevarer med eller benyt mulighederne på hospitalet for at købe mad og drikke.

    Du kan dog forsyne dig med vand, kaffe og te på afsnittet.

    Medbragt mad

    Pårørende må gerne have mad med til patienter, men vi kan ikke tilbyde at opbevare det på køl.

  • Hygiejne på hospitalet

    Hjælp os med god hygiejne på hospitalet. Vær opmærksom på, at mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige for infektioner.

    Hjælp os derfor med at holde bakterier og virus nede på hospitalet. Det gør du for eksempel ved at vaske hænder eller bruge håndsprit, før du rører patienten eller genstande, patienten kommer i kontakt med.

    Mad og drikke

    Som pårørende er du velkommen til at tage af de drikkevarer, vi stiller frem.

    Medbragt mad

    Pårørende må gerne have mad med til patienter, men vi kan ikke tilbyde at opbevare det på køl.

  • Hjælpemidler

    Hjælpemidler kan mod kvittering lånes gennem hospitalets fysioterapeuter og ergoterapeuter og bedes returneret til det Centrale Hjælpemiddeldepot.

    Hjælpemidler udlånes kun til midlertidig brug, og du skal derfor enten være indlagt på hospitalet, gå til ambulant behandling eller være henvist til hospitalet med henblik på behandling for at kunne låne hjælpemidler.

    Patienthotel

    Aalborg Universitetshospital har et patienthotel, som kan benyttes af særlige patientgrupper og deres pårørende. 

    Patienthotellet er for patienter med behov for daglig kontrol og behandling på stamafsnittet, patienter med lang eller besværlig vej mellem hjem og sygehus samt patienter der skal til behandling samme dag som indlæggelsen.

    Booking af værelse foregår altid gennem det afsnit, du er tilknyttet. 

    Ventetid

    Der kan opstå ventetid inden den undersøgelse eller behandling, du skal til.

    Skal du til flere undersøgelser eller behandlinger, kan der også opstå ventetid mellem dem. Det skyldes at vores lokaler indeholder forskelligt udstyr, der bruges af flere læger. Vi planlægger dagens gang løbende, og opstår der ventetid, gør vi vores bedste for at informere dig om, hvornår vi forventer, at det bliver din tur.

    Tag gerne en bog, et blad eller anden underholdning med, så du er forberedt.

  • Tag aktiv del

    Vores mål er, at du under hele dit forløb får den information, du har brug for. Du er desuden altid velkommen til at spørge.

    Vi opfordrer dig også til, at du selv sætter dig ind i, hvad du fejler og hvad din behandling omfatter.

    Når du selv er aktiv, opmærksom og stiller spørgsmål, er der mindre risiko for fejl, og vi får i fællesskab det bedste resultat af behandlingen.

    Medbragt medicin

    Vi har brug for at vide besked om al slags medicin, du tager, så vi kan tage højde for det i vores behandling af dig.

    Fortæl os, om du selv har medbragt medicin, og gør os opmærksomme på, hvis du plejer at få dosispakket medicin.

    Vi aftaler med dig, hvordan medicinen skal opbevares, mens du er på hospitalet.

    God hygiejne

    Vask hænder eller brug håndsprit. God håndhygiejne holder bakterier og virus nede på hospitalet. Det er vigtigt, fordi mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige for infektioner.

    Derfor skal du vaske hænder eller bruge håndsprit. Det gælder især, når du har nyst, hostet eller pudset næse, før du rører mad og drikkevarer, og når du har været på toilettet.

    Fortæl os, hvis du forlader afsnittet

    Du må gerne forlade afsnittet for at gå i kiosk, automat, ud at trække frisk luft eller andet.

    Giv os besked, hvis du går. Så kan vi nå at sige til, hvis det passer dårligt i forhold til dagsplanen for de ting, der skal ske i forbindelse med din behandling eller indlæggelse. Det kan for eksempel være blodprøver, træning eller samtaler med behandlere.

    Læs indkaldelsespakken

    Når du bliver indkaldt til undersøgelse eller behandling hos os, får du en indkaldelse med en række informationer.

    Vi forventer, at du læser materialet grundigt. Så ved du nemlig, hvordan du skal forberede dig til aftalen, og hvad der skal ske hos os. På den måde kan vi udnytte tiden sammen effektivt og godt.
  • Faciliteter på hospitalet

    På hospitalet har vi en række faciliteter, du som patient kan benytte dig af. Det omfatter bl.a. følgende:

    • Patienthotel
    • Frivillige
    • SundInfo
    • Bogtilbud
    • Patient-til-patient rådgivning
  • Sundhedsfaglig kontaktperson

    Under dit behandlingsforløb er du tilknyttet et behandlerteam, og får en kontaktperson i teamet. Kontaktpersonen er – sammen med sine kolleger i teamet – ansvarlige for koordinering af dit forløb.

    Din kontaktperson har dog en særlig rolle i forhold til at informere og vejlede dig om forløb og behandling, kontakte andre afsnit og fagpersoner og besvare dine spørgsmål.

    Derfor er du altid velkommen til at henvende dig hos din kontaktperson. Er kontaktpersonen ikke til stede, træder en anden fra dit behandlerteam til.

    Socialrådgiver

    Hvis din sygdom medfører ændringer i din sociale situation, kan plejepersonalet formidle kontakt til en socialrådgiver. 

    Socialrådgiveren kan besvare spørgsmål om orlov, sygedagpenge, pension, erstatning eller andre sociale rettigheder og muligheder.

    Se mere info om ressourcepersoner

    Præst, sundhedsfaglig kontaktperson, diætist, tolk mm

    Under din indlæggelse har du mulighed for at få hjælp fra en række ressourcepersoner. Det kan f.eks. være:

    • Socialrådgiver
    • Hospitalspræst
    • Sundhedsfaglig kontaktperson
    • Diætist
    • Patient-til-patient-rådgiver
    • Frivillige
    • Tolke

    Hjælpen kan dog variere alt efter din pågældende situation og den hospitals-adresse, som du er indlagt på.

    Se mere info om ressourcepersoner

  • Dine rettigheder som patient

    Som patient i sundhedsvæsenet har du en række rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Sundhedsloven.

    Dine rettigheder omfatter bl.a. ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, at søge om behandling i udlandet, aktindsigt, information og samtykke, muligheder for at klage samt at søge erstatning.

    Patientkontoret

    Brug Patientkontoret som guide.

    Patientkontoret kan vejlede dig om dine rettigheder og muligheder, og kan også rådgive og hjælpe dig, hvis du vil klage, søge erstatning eller på anden måde indberette oplevelser på hospitalet.

  • Ris og ros

    Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er det vigtigt, at vi både hører om det, vi gør godt, og det vi kunne have gjort bedre.

    Skriv til direkte til ledelsen på afdelingen eller hospitalsledelsen med sikker Digital Post via borger.dk (login med NemID):

    Skriv til afdelingsledelsen

    Skriv til Hospitalsledelsen

Aktivitet:
Ambulatoriet har årligt ca. 15000 besøg.

Ansatte:
Der er ansat 27 sygeplejersker.

Ledelse:
Afsnitsledende sygeplejerske
Marianne Weis-Fogh Dyremose
Afsnitsansvarlig overlæge
Niels de Haas