Tandskade opstået under bedøvelse

Du har muligvis fået en tandskade i forbindelse med bedøvelsen under din operation. Du skal derfor undersøges af hospitalets specialtandlæge, som laver en faglig vurdering af de skadede tænder.