Behandlinger og vejledninger

TIA modtager patienter med behov for intensiv pleje og behandling. Størstedelen af patienterne har primært svær sygdom i hjerte og lunger. Derudover modtager vi patienter, som har et intensivt pleje- og behandlingsbehov efter en større operation.