Når du kommer hjem efter en MICS-operation

Du skal udskrives efter din hjerteoperation, og du skal enten hjem eller overflyttes til et hospital nærmere dit hjem. For at lette denne overgang har vi her samlet mange af de informationer, der er vigtige i dit videre forløb.