Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Værd at vide om Gynækologisk-Obstetrisk Afsnit

Værd at vide om Gynækologisk-Obstetrisk Afsnit

 • Mobiltelefon

  Du må gerne bruge din mobiltelefon, når bare du viser hensyn. Spørg altid personalet, før du fotograferer eller filmer dem.

  Vi har tydelige skilte i de områder, hvor du skal slukke din mobil.

  Trådløst internet

  Vi tilbyder internetadgang, mens du er her. Netværket hedder "RNguest". Du kan logge på fra din computer, tablet eller telefon ved hjælp af NemID eller ved at modtage en log-in-kode på SMS.

  Du må dog ikke forvente, at personalet har mulighed for at hjælpe dig med opkoblingen.

  Du skal selvfølgelig bruge netværket med omtanke og vide, at du kan holdes personligt ansvarlig, hvis du misbruger tjenesten til ulovlige formål.

  Rygning

  Hospitalet er røgfrit, men du må ryge på de afmærkede udendørs områder.

  Værdier

  Pas godt på dine værdigenstande og ejendele såsom briller, høreapparat m.v., mens du er på hospitalet.

  Lad smykker og større pengebeløb blive hjemme.

  Hospitalet har som udgangspunkt ikke erstatningspligt, hvis du mister ejendele under dit ophold.

  Blomster

  Patienter på afsnittet må gerne have afskårne blomster, men ikke potteplanter, da jord udgør en infektionsrisiko.

  Patienter skal selv passe deres blomster.
 • Offentlig transport

  Der kører busser til og fra Thisted.

  Der er stoppesteder tæt på hospitalets hovedindgang.

  Parkering

  Kom i god tid, hvis du er i bil. Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads på hospitalets område, så sæt god tid af til parkering.

  Kørsel og godtgørelse

  Som udgangspunkt skal alle patienter selv sørge for kørsel til og fra hospitalet og selv betale kørselsudgifterne. I nogle tilfælde sørger Region Nordjylland dog for kørsel eller udbetaler tilskud til kørselsgodtgørelse. Læs mere om regler for kørsel

  Vil du ansøge om kørselsgodtgørelse, skal du huske at få en kørselsblanket på afsnittet, når du møder op.

  Når du har udfyldt kørselsblanketten, kan du aflevere den på afsnittet, i hospitalets Information eller sende den til Kørselskontoret via sikker mail på borger.dk (login med NemID).

  Sender du blanketten via mail, kan du scanne den eller sende et billede til os af den udfyldte blanket.

  Kørselskontoret i Region Nordjylland kan oplyse, om du har ret til kørselsgodtgørelse.

  Kørselskontoret
  97 64 80 30
  Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
  eller kk@rn.dk

 • Kiosk og køb af mad

  Der er mulighed for at købe mad og drikke i vores kiosk, kantine og automater.

  Læs mere om kiosk, kantine og automater

  Menuplan

  Oplysninger om menu, spisetider mv. fremgår af en pjece, som du vil få udleveret på afsnittet.

  Ernæring er en vigtig del af behandlingen, og hospitalet har eget køkken. Maden er planlagt og tilberedt efter principper, der tilgodeser behovet for at spise varieret. Du har mulighed for at vælge mellem forskellige retter. Hvis du har særlige ernæringsbehov, bliver der taget hensyn til dette.
  Hospitalet har diætister ansat, som du kan blive henvist til, hvis du har brug for kostvejledning. 

  Medbragt mad

  Pårørende må gerne have mad med til patienter, men vi kan ikke tilbyde at opbevare det på køl.

  Mad og drikke

  Der er mad og drikkevarer til spisetiderne på en personalebetjent buffet i spisestuen. Sengeliggende får serveret mad og drikkevarer på stuen.

  Skal du have specialkost, skal du aftale det med personalet.

  Pårørende kan købe mad i kantinen.

 • Hygiejne på hospitalet

  Hjælp os med god hygiejne på hospitalet. Vær opmærksom på, at mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige for infektioner.

  Hjælp os derfor med at holde bakterier og virus nede på hospitalet. Det gør du for eksempel ved at vaske hænder eller bruge håndsprit, før du rører patienten eller genstande, patienten kommer i kontakt med.

  Overnatning for pårørende

  Hvis dit barn skal overnatte på hospitalet, får du en seng, så du kan sove ved siden af.

  Opkald angående patienter

  Personnummer/CPR-nummer
  Ringer du på vegne af en patient, så hav altid patientens personnummer ved hånden. Det er som regel det første, vi spørger til.

  Informationskæde
  Er I flere pårørende, så lav en indbyrdes aftale om, hvem af jer, der modtager information fra patienten og formidler den videre til de andre.

  Tavshedspligt
  Ringer du med spørgsmål om en patient, skal du vide, at alt personale på hospitalet er underlagt sundhedsloven og dermed har tavshedspligt. Personalet kan som hovedregel kun videregive oplysninger om patientens helbred, hvis patienten har givet sit samtykke til det.

  Pårørende er velkomne

  Som pårørende er du velkommen til at være til stede på alle de tidspunkter, hvor patienten har brug for det.

  Vi anbefaler dog, at kun én pårørende opholder sig hos patienten af hensyn til andre patienter og vores arbejdssituation.

  Bærer du smitte

  Bærer du smitte?
  Har du en smitsom sygdom i udbrud, må du ikke besøge afdelingen, indtil du er symptomfri, da vores patienter er stærkt udsatte i forhold til smitte.

  Er du i tvivl, så ring og få rådgivning fra afdelingen, før du møder op!

  Er du pårørende til en isoleret patient
  Besøgende til isolerede patienter betragtes som isolerede sammen med patienten. Det betyder, at du som besøgende kun må opholde dig i isolationsenheden.

  Du må ikke benytte afdelingens fælles faciliteter eller besøge andre patienter, og du skal huske at vaske hænder eller spritte dem af, før du forlader isolationsstuen.

  Besøgstid

  Vi har fri besøgstid.

  Det vil sige, at du som pårørende må være til stede på alle de tidspunkter, hvor patienten har brug for det.

  Vis dog altid hensyn og vær parat til at forlade patientens stue, når vi udfører plejeopgaver, eller hvis der skal tages andre særlige hensyn på stuen.

  Blomster

  Patienter på afsnittet må gerne have afskårne blomster, men ikke potteplanter, da jord udgør en infektionsrisiko.

  Patienter skal selv passe deres blomster.

  Mad og drikke

  Gynækologien
  Vi kan ikke tilbyde forplejning til pårørende. Du kan købe mad og drikke i hospitalets kiosk og kantine.

  Barselsafsnittet
  Fædre kan købe mad i hospitalets kantine, som gerne må tages med i afsnittet/stuen.

  Medbragt mad

  Pårørende må gerne have mad med til patienter, men vi kan ikke tilbyde at opbevare det på køl.

 • Hjælpemidler

  Du har i nogle tilfælde mulighed for at låne hjælpemidler, hvis du har en kvittering fra det afsnit, der behandler dig.

  Hospitalstøj

  Det er ikke givet, at du på indlæggelsesdagen skal klæde om til hospitalstøj. Det er kun nødvendigt, hvis du skal til en behandling, som kræver sterile forhold, eller der er andre grunde til, at det er hensigtsmæssigt under behandlingen.

  Tag behageligt tøj på hjemmefra, som du kan slappe af i.

  Der skal medbringes babytøj.

  Enestuer og flersengsstuer

  Sengeafsnittet består af både enestuer og flersengsstuer. Du kan derfor komme til at dele stue med andre patienter.

  Ventetid

  Der kan opstå ventetid inden den undersøgelse eller behandling, du skal til.

  Skal du til flere undersøgelser eller behandlinger, kan der også opstå ventetid mellem dem. Det skyldes at vores lokaler indeholder forskelligt udstyr, der bruges af flere læger. Vi planlægger dagens gang løbende, og opstår der ventetid, gør vi vores bedste for at informere dig om, hvornår vi forventer, at det bliver din tur.

  Tag gerne en bog, et blad eller anden underholdning med, så du er forberedt.

 • Tag aktiv del

  Vores mål er, at du under hele dit forløb får den information, du har brug for. Du er desuden altid velkommen til at spørge.

  Vi opfordrer dig også til, at du selv sætter dig ind i, hvad du fejler og hvad din behandling omfatter.

  Når du selv er aktiv, opmærksom og stiller spørgsmål, er der mindre risiko for fejl, og vi får i fællesskab det bedste resultat af behandlingen.

  Medbragt medicin

  Vi har brug for at vide besked om al slags medicin, du tager, så vi kan tage højde for det i vores behandling af dig.

  Fortæl os, om du selv har medbragt medicin, og gør os opmærksomme på, hvis du plejer at få dosispakket medicin.

  Vi aftaler med dig, hvordan medicinen skal opbevares, mens du er på hospitalet.

  God hygiejne

  Vask hænder eller brug håndsprit. God håndhygiejne holder bakterier og virus nede på hospitalet. Det er vigtigt, fordi mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige for infektioner.

  Derfor skal du vaske hænder eller bruge håndsprit. Det gælder især, når du har nyst, hostet eller pudset næse, før du rører mad og drikkevarer, og når du har været på toilettet.

  Fortæl os, hvis du forlader afsnittet

  Du må gerne forlade afsnittet for at gå i kiosk, automat, ud at trække frisk luft eller andet.

  Giv os besked, hvis du går. Så kan vi nå at sige til, hvis det passer dårligt i forhold til dagsplanen for de ting, der skal ske i forbindelse med din behandling eller indlæggelse. Det kan for eksempel være blodprøver, træning eller samtaler med behandlere.

  Læs indkaldelsespakken

  Når du bliver indkaldt til undersøgelse eller behandling hos os, får du en indkaldelse med en række informationer.

  Vi forventer, at du læser materialet grundigt. Så ved du nemlig, hvordan du skal forberede dig til aftalen, og hvad der skal ske hos os. På den måde kan vi udnytte tiden sammen effektivt og godt.

  Når du får besøg

  Deler du sengestue med andre, så vis hensyn til dine medpatienter, når du får besøg.

  Har du flere besøgende på en gang, skal besøget foregå i opholdsrummet.

 • Sundhedsfaglig kontaktperson

  Under dit behandlingsforløb er du tilknyttet et behandlerteam, og får en kontaktperson i teamet. Kontaktpersonen er – sammen med sine kolleger i teamet – ansvarlige for koordinering af dit forløb.

  Din kontaktperson har dog en særlig rolle i forhold til at informere og vejlede dig om forløb og behandling, kontakte andre afsnit og fagpersoner og besvare dine spørgsmål.

  Derfor er du altid velkommen til at henvende dig hos din kontaktperson. Er kontaktpersonen ikke til stede, træder en anden fra dit behandlerteam til.

  Ressourcepersoner på sygehuset

  På hospitalet er der tilknyttet en række forskellige ressourcepersoner, du som patient kan drage nytte af.

  Det drejer sig bl.a. om:

  • Hospitalspræst
  • Diætist
  • Sundhedskoordinator
  • Kræftpakke-koordinator
  • Socialrådgiver
  • Sundhedsfaglig kontaktperson
  • Fodterapeut
  • Frisør

  Vær opmærksom på, at for at benytte nogle af tilbuddene, skal du henvises gennem afsnittet.

 • Ris og ros

  Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er det vigtigt, at vi både hører om det, vi gør godt, og det vi kunne have gjort bedre.

  Giv udtryk for det, mens du er hos os på hospitalet eller kontakt os bagefter.

  Skriv til hospitalsledelsen på aalborguh@rn.dk eller læs mere om øvrige muligheder for at give ris eller ros til hospitalet.
 • Dine rettigheder som patient

  Som patient i sundhedsvæsenet har du en række rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Sundhedsloven.

  Dine rettigheder omfatter bl.a. ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, at søge om behandling i udlandet, aktindsigt, information og samtykke, muligheder for at klage samt at søge erstatning.

  Patientkontoret

  Brug Patientkontoret som guide.

  Patientkontoret kan vejlede dig om dine rettigheder og muligheder, og kan også rådgive og hjælpe dig, hvis du vil klage, søge erstatning eller på anden måde indberette oplevelser på hospitalet.

 • Besøgstid

  Vi har fri besøgstid.

  Det vil sige, at du som pårørende må være til stede på alle de tidspunkter, hvor patienten har brug for det.

  Vis dog altid hensyn og vær parat til at forlade patientens stue, når vi udfører plejeopgaver, eller hvis der skal tages andre særlige hensyn på stuen.

  Spisetider

  Morgenmad kl. 8.00-9.00
  Drikkevogn stilles frem kl. 11.00
  Frokost kl. 11.30-12.30
  Eftermiddagskaffe kl. 15.00
  Aftensmad kl. 17.30-18.30
  Aftenskaffe kl. 21.00

  Stuegang

  Der er daglig stuegang formiddag og sen eftermiddag, og ellers ved behov.

 • Opholdsstue

  Til afsnittet hører der en opholdsstue, som du er velkommen til at bruge.

  Deler du sengestue med andre, anbefaler vi, at du benytter opholdsstuen, hvis du får besøg af flere gæster på én gang.