Information om egenbetaling for hospitalsbehandling ifm graviditet og fødsel

Din praktiserende læge har sendt os en henvisning til et graviditets- og fødselsforløb på hospitalet.