Behandling af gentagne ufrivillige aborter med intravenøs immunglobulin (Privigen)

Du er i behandling hos os, fordi du har haft gentagne ufrivillige aborter – også kaldet abortus habitualis. Lægen har vurderet, at behandling med Privigen er aktuel for dig.