Værd at vide om Opvågning Nord

Værd at vide om Opvågning Nord

  • Mobiltelefon

    Du må gerne bruge din mobiltelefon, når bare du viser hensyn. Spørg altid personalet, før du fotograferer eller filmer dem.

    Vi har tydelige skilte i de områder, hvor du skal slukke din mobil.

    Trådløst internet

    Vi tilbyder internetadgang, mens du er her. Netværket hedder "RNguest". Du kan logge på fra din computer, tablet eller telefon ved hjælp af NemID eller ved at modtage en log-in-kode på SMS.

    Du må dog ikke forvente, at personalet har mulighed for at hjælpe dig med opkoblingen.

    Du skal selvfølgelig bruge netværket med omtanke og vide, at du kan holdes personligt ansvarlig, hvis du misbruger tjenesten til ulovlige formål.

    Værdier

    Pas godt på dine værdigenstande og ejendele såsom briller, høreapparat og lignende, mens du er på hospitalet.

    Lad smykker og større pengebeløb blive hjemme, eller send dem med dine pårørende hjem. Har du et sengebord eller skab med lås til rådighed, så lås dine værdigenstande inde, så de ikke frister til tyveri eller bliver væk. Du har også mulighed for at få opbevaret dine værdigenstande i hospitalets Information.

    Hospitalet har som udgangspunkt ikke erstatningspligt, hvis du mister ejendele under dit ophold.

     

    Rygning

    Hospitalet er røgfrit, men du må ryge på de afmærkede udendørs områder.

    Blomster

    Patienter på afsnittet må gerne have afskårne blomster, men ikke potteplanter, da jord udgør en infektionsrisiko.

    Patienter skal selv passe deres blomster.
  • Offentlig transport

    Der kører offentlig transport til og fra hospitalet. Der er stoppesteder tæt på hospitalets hovedindgange.

    Se afgangs- og ankomsttider i Rejseplanen

    Se stoppesteder ved hospitalet

    Parkering

    Kom i god tid, hvis du er i bil. Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads på hospitalets område, så sæt tid af til parkering.

    Se kort over parkeringsmuligheder

    Nye regler for parkering 

    Fra 15. januar 2020 bliver en række parkeringspladser på Aalborg UH, Nord reserveret til patienter og pårørende.

    Det gælder parkeringspladserne i gården med indkørsel fra Urbansgade. Se kort.

    Læs mere om de nye regler for parkering

    Patientbefordring og -godtgørelse

    Hovedreglen er, at du selv sørger for og betaler din befordring (kørsel). Du kan dog have mulighed for at blive bevilget en patientbefordring eller få udbetalt befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder reglerne herfor. Læs mere om reglerne på https://rn.dk/patientbefordring.

    Ønsker du at ansøge om befordringsgodtgørelse, skal du gøre det på hospitalsafdelingen i forbindelse med dit besøg.

    Har du været til undersøgelse eller behandling på et offentligt eller privat hospital, som ikke er en del af Region Nordjyllands behandlingstilbud, skal du selv stå for og betale din befordring. Hvis du ønsker at ansøge om befordringsgodtgørelse i den forbindelse, skal du sende din ansøgning til Kontoret for Patientbefordring via sikker mail på borger.dk (login med NemID).

    Kontoret for Patientbefordring kan vejlede dig, om du er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse.

    Kontoret for Patientbefordring
    Region Nordjylland
    97 64 80 30
    Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
    eller patientbefordring@rn.dk

  • Kiosk og køb af mad

    Kantine

    Du og dine pårørende kan købe mad, drikke og andre fornødenheder i Kantinen på 14. sal.

    Åbningstid:
    Hverdage kl. 7.30-13.30
    Kl. 11.30-13.30 er der mulighed for at købe varm mad

    Automater

    Automater med sund mad, snacks, kolde drikke m.m. finder du i forhallen ved elevatoren.

    Menuplan

    Hospitalet tilbyder en næringsrig og varieret kost til vores patienter. Maden er tilberedt ud fra årstidens friske råvarer. Det er vores mål, at maden skal vække appetitten og være en del af den behandling, som hjælper dig som patient til hurtigere at blive rask.

    Hvis du har behov for en særlig diæt, eller er du allergisk over for noget, skal du blot huske at give personalet besked.

    Menuplan

      Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge
    Menu 1 18 21 24 27 30 33 36
    Menu 2 19 22 25 28 31 34 37
    Menu 3 20 23 26 29 32 35 38

    Mad og drikke

    Du vil blive tilbudt lidt mad og drikke, når du er rigtig vågen fra narkosen.

  • Hygiejne på hospitalet

    Hjælp os med god hygiejne på hospitalet. Vær opmærksom på, at mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige for infektioner.

    Hjælp os derfor med at holde bakterier og virus nede på hospitalet. Det gør du for eksempel ved at vaske hænder eller bruge håndsprit, før du rører patienten eller genstande, patienten kommer i kontakt med.

    Overnatning for pårørende

    Hvis dit barn bliver indlagt, er der altid mulighed for at du kan overnatte på hospitalet. I andre tilfælde vil det også være muligt for en nær pårørende at leje et værelse.

    Værelserne er primært til brug for pårørende med stor afstand til hospitalet, eller hvor sengeafsnittet vurderer, at det er en hjælp for den indlagte at have en pårørende tæt på.

    Der er pårørendeværelser på både Aalborg Universitetshospital Nord og Syd, på Nord dog kun i begrænset omfang. Hvis man ønsker et værelse, skal det aftales med plejepersonalet på det aktuelle afsnit, som booker værelset.

    Værelserne knyttet til Nord koster 50 kr. pr. overnatning. Patienter og pårørende tilknyttet Syd kan kontakte Patienthotellet på tlf. 97 66 20 00 for at få oplyst pris.

    Opkald angående patienter

    Tavshedspligt
    Ringer du med spørgsmål om en patient, skal du vide, at alt personale på hospitalet er underlagt sundhedsloven og dermed har tavshedspligt. Personalet kan som hovedregel kun videregive oplysninger om patientens helbred, hvis patienten har givet sit samtykke til det.

    Pårørende er velkomne

    Som hovedregel har vi ikke besøgstid til pårørende i vores opvågningsafsnit.

    En undtagelse er dog forældre til børn, som må være hos barnet i opvågningsforløbet.

    Bærer du smitte?

    Har du en smitsom sygdom i udbrud, må du ikke besøge afsnittet, indtil du er symptomfri, da vores patienter er stærkt udsatte i forhold til smitte.

    Er du i tvivl, så ring og få rådgivning fra afsnittet, før du møder op.

    Er du pårørende til en isoleret patient?

    Besøgende til isolerede patienter betragtes som isolerede sammen med patienten.

    Det betyder, at du som besøgende kun må opholde dig i isolationsenheden. Du må ikke benytte afsnittets fælles faciliteter eller besøge andre patienter, og du skal huske at vaske hænder eller spritte dem af, før du forlader isolationsstuen.

    Besøgstid

    Som hovedregel har vi ikke besøgstid til pårørende i vores opvågningsafsnit.

    En undtagelse er dog forældre til børn, som må være hos barnet i opvågningsforløbet.

    Blomster

    Patienter på afsnittet må gerne have afskårne blomster, men ikke potteplanter, da jord udgør en infektionsrisiko.

    Patienter skal selv passe deres blomster.

    Mad og drikke

    Vi kan ikke tilbyde forplejning til pårørende. 

  • Modtagelse på afsnittet

    Når du har meldt din ankomst i afsnittet, vil personalet på afsnittet tage imod dig og vise dig den stue, som du bliver tilknyttet.

    ID-armbånd

    Personalet giver dig et identifikationsarmbånd på, som indeholder dit navn og cpr-nummer.

    Armbåndet er en vigtig del af patientsikkerheden, og du skal beholde det på under hele din indlæggelse.

    Hjælpemidler

    Hjælpemidler kan mod kvittering lånes gennem hospitalets fysioterapeuter og ergoterapeuter og bedes returneret til det Centrale Hjælpemiddeldepot.

    Hjælpemidler udlånes kun til midlertidig brug, og du skal derfor enten være indlagt på hospitalet, gå til ambulant behandling eller være henvist til hospitalet med henblik på behandling for at kunne låne hjælpemidler.

    Patienthotel

    Aalborg Universitetshospital har et patienthotel, som kan benyttes af særlige patientgrupper og deres pårørende. 

    Patienthotellet er for patienter med behov for daglig kontrol og behandling på stamafsnittet, patienter med lang eller besværlig vej mellem hjem og sygehus samt patienter der skal til behandling samme dag som indlæggelsen.

    Booking af værelse foregår altid gennem det afsnit, du er tilknyttet. 

    Enestuer og flersengsstuer

    Opvågningsafsnittet har i alt 7 pladser.

  • Tag aktiv del

    Vores mål er, at du under hele dit forløb får den information, du har brug for. Du er desuden altid velkommen til at spørge.

    Vi opfordrer dig også til, at du selv sætter dig ind i, hvad du fejler og hvad din behandling omfatter.

    Når du selv er aktiv, opmærksom og stiller spørgsmål, er der mindre risiko for fejl, og vi får i fællesskab det bedste resultat af behandlingen.

    Medbragt medicin

    Vi har brug for at vide besked om al slags medicin, du tager, så vi kan tage højde for det i vores behandling af dig.

    Fortæl os, om du selv har medbragt medicin, og gør os opmærksomme på, hvis du plejer at få dosispakket medicin.

    Vi aftaler med dig, hvordan medicinen skal opbevares, mens du er på hospitalet.

    God hygiejne

    Vask hænder eller brug håndsprit. God håndhygiejne holder bakterier og virus nede på hospitalet. Det er vigtigt, fordi mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er mere modtagelige for infektioner.

    Derfor skal du vaske hænder eller bruge håndsprit. Det gælder især, når du har nyst, hostet eller pudset næse, før du rører mad og drikkevarer, og når du har været på toilettet.

    Fortæl os, hvis du forlader afsnittet

    Du må gerne forlade afsnittet for at gå i kiosk, automat, ud at trække frisk luft eller andet.

    Giv os besked, hvis du går. Så kan vi nå at sige til, hvis det passer dårligt i forhold til dagsplanen for de ting, der skal ske i forbindelse med din behandling eller indlæggelse. Det kan for eksempel være blodprøver, træning eller samtaler med behandlere.

    Når du får besøg

    Vi beder pårørende til vores intensive patienter om at vise hensyn til vores andre patienter og pårørende.

  • Faciliteter på hospitalet

    På hospitalet har vi en række faciliteter, du som patient kan benytte dig af. Det  omfatter bl.a. følgende:

    • Barselshotel
    • Frivillige
    • Bogtilbud

    Læs mere om de tilbudte faciliteter

    Opholdsstue

    Afdelingen har et pårørenderum, som dine pårørende er meget velkomne til at benytte. Her er der nykugged fir at iobevare mad på køl, samt lave kaffe og the.

  • Sundhedsfaglig kontaktperson

    Under dit behandlingsforløb er du tilknyttet et behandlerteam, og får en kontaktperson i teamet. Kontaktpersonen er – sammen med sine kolleger i teamet – ansvarlige for koordinering af dit forløb.

    Din kontaktperson har dog en særlig rolle i forhold til at informere og vejlede dig om forløb og behandling, kontakte andre afsnit og fagpersoner og besvare dine spørgsmål.

    Derfor er du altid velkommen til at henvende dig hos din kontaktperson. Er kontaktpersonen ikke til stede, træder en anden fra dit behandlerteam til.

    Socialrådgiver

    Hvis din sygdom medfører ændringer i din sociale situation, kan plejepersonalet formidle kontakt til en socialrådgiver. 

    Socialrådgiveren kan besvare spørgsmål om orlov, sygedagpenge, pension, erstatning eller andre sociale rettigheder og muligheder.

    Se mere info om ressourcepersoner

    Præst, sundhedsfaglig kontaktperson, diætist, tolk mm

    Under din indlæggelse har du mulighed for at få hjælp fra en række ressourcepersoner. Det kan f.eks. være:

    • Socialrådgiver
    • Hospitalspræst
    • Sundhedsfaglig kontaktperson
    • Diætist
    • Patient-til-patient-rådgiver
    • Frivillige
    • Tolke

    Hjælpen kan dog variere alt efter din pågældende situation og den hospitals-adresse, som du er indlagt på.

    Se mere info om ressourcepersoner

  • Dine rettigheder som patient

    Som patient i sundhedsvæsenet har du en række rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Sundhedsloven.

    Dine rettigheder omfatter bl.a. ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, at søge om behandling i udlandet, aktindsigt, information og samtykke, muligheder for at klage samt at søge erstatning.

    Patientkontoret

    Brug Patientkontoret som guide.

    Patientkontoret kan vejlede dig om dine rettigheder og muligheder, og kan også rådgive og hjælpe dig, hvis du vil klage, søge erstatning eller på anden måde indberette oplevelser på hospitalet.

  • Besøgstid

    Som hovedregel har vi ikke besøgstid til pårørende i vores opvågningsafsnit.

    En undtagelse er dog forældre til børn, som må være hos barnet i opvågningsforløbet.

  • Ris og ros

    Vi arbejder hele tiden på at blive bedre. Derfor er det vigtigt, at vi både hører om det, vi gør godt, og det vi kunne have gjort bedre.

    Giv udtryk for det, mens du er hos os på hospitalet eller kontakt os bagefter. Skriv direkte til ledelsen på afdelingen: anaestesinord@rn.dk eller til hospitalsledelsen: hospitalsledelsen@rn.dk.