Særlige funktioner

I Akutmodtagelsen (Skadestuen) har vi en række særlige funktioner, fx akut hjælp til traumepatienter og voldtægtsofre samt mulighed for afsked med afdøde.