Anæstesi- og intensiv

Forskningsenheden for Anæstesi og Intensiv  

I Forskningsenheden for Anæstesi og Intensiv har vi fokus på at optimere behandlingen for patienter, som bedøves og for patienter som indlægges på en intensiv afdeling.

Vores forskning omfatter vurdering af risikofaktorer, forbedring af vores behandlinger og disses indflydelse på de langsigtede resultater (long-term outcomes).

Vi bidrager med forskningen på Aalborg Universitetshospital, men samarbejder også bredt med anæstesiologiske og intensive afdelinger på andre hospitaler nationalt og internationalt.

Vi har en målsætning om, at vi med klinisk forskning er med til at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienterne.

Har du ideer til forskning, lyst til at forske eller er du bare nysgerrig på, hvad der foregår i vores forskningsenhed, er du velkommen til at kontakte os på mail forsk.anaestesien@rn.dk for nærmere information.