Om Ortopædkirurgisk Afdeling, Thisted

Her finder du oplysninger om Ortopædkirurgisk Afdelings akutte og elektive (planlagte) aktivitet.

De ortopædkirurgiske aktiviteter på Aalborg Universitetshospitals Thisted-afsnit dækker:

  • Akut ortopædkirurgi og behandling
  • Operationer, der kræver indlæggelse efter indgrebet
  • Dagkirurgi, hvor du kan tage hjem samme dag 
  • Ambulant forundersøgelse, efterkontrol og mindre operationer
  • Indlæggelse sker på Kirurgisk Sengeafsnit K3

Lægerne har organiseret arbejdet i tre grupper:

  • Fod-, hånd- og sårgruppe
  • Knæ-, underben- og skuldergruppe
  • Hofte- og ryggruppe

Afsnittet ledes af ledende overlæge Hardy Christoffersen.

Sundhedsfaglige databaser

Ortopædisk Afdeling bidrager til hofte-databasen og knæ-databasen.

Udviklingsarbejde

Ortopædisk Afdeling deltager i kvalitetsudvikling om behandling af hoftenære brud gennem "Det Nationale Indikator Projekt" (NIP), der er et kvalitetsudviklingsprojekt.

"Forløbsbaseret Landspatientregister" (F-LPR) har afdelingen på forsøgsbasis indberettet til som den første i landet. Pilotprojektet i 2003 var en del af den praktiske kliniske afprøvning, der går forud for Sundhedsstyrelsens udvikling af Grundstruktur for Elektronisk Patientjournal (G-EPJ).