Intensiv og Medicinsk Sengeafsnit, Thisted

I Intensiv og Medicinsk Sengeafsnit, Thisted varetager vi intensiv pleje og observation af hospitalets mest observations- og behandlingskrævende patienter, herunder patienter i respirator. Vi modtager også medicinske patienter til pleje, observation og behandling af særligt observationskrævende, medicinske patienter.

Gang